a - Biometanitzaciˇ

La part de fracció orgànica que no s’ha destinat a l’àrea de compostatge o estabilització aeròbica, arriba a aquesta àrea per al seu tractament anaeròbic, és a dir, en absència d’oxigen.
 
Després d’una primera separació d’impropis en sec, la matèria orgànica passa per un pretractament humit avançat que permet fer arribar una suspensió orgànica néta als 2 digestors en condicions òptimes per a la generació de biogàs gràcies a la complexa activitat biològica dels microorganismes anaeròbics.

El biogàs generat s’envia a 2 motors de combustió que permeten la generació elèctrica de prop de 13 milions de kWh/any i una producció de calor per a l’escalfament dels digestors i la higienització del digest –suspensió que surt dels digestors-.

Aquesta producció elèctrica permet estalviar l’emissió a l’atmosfera de més de 5.000 tones CO2/any, equivalent a plantar uns 250.000 arbres, o el que és el mateix un bosc que ocupi tota la superfície del terme municipal de Canet de Mar (625 Ha).


 
                               
                                                                       
                   Digestor Pretractament humit