b - Esfera Verda

És un espai de reflexió, i pretén ser un punt de demostració que una altra realitat és possible i que s'està produint: l’Economia Circular.
 
El sistema lineal de l’economia actual (extracció de materials, fabricació, utilització i eliminació de residus) s’ha esgotat, ja que hi ha una sèrie de recursos naturals i de combustibles fòssils en fase de desaparèixer.  

Amb l'Esfera Verda es pretén explicar d’una forma molt senzilla i didàctica el concepte d’Economia Circular: utilitzar els residus com a recursos per aconseguir un cicle eficient dels materials i un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

 
Principis de l’Economia Circular:
 
-       Eco-disseny inicial considerant els impactes mediambientals al llarg del cicle de vida del producte per tal d’integrar-los.
-       Gestió optimitzada dels estocs i dels fluxos de materials, energia i serveis de les organitzacions industrials.
-       Prioritzar la funcionalitat, la venda d’un servei enfront a un bé material.

-       Reutilització dels béns o productes per tornar-los a utilitzar després de la seva vida útil, en la seva mateixa funció o en una altra, directament o després d’una acció de restauració o reacondicionament.
-       Reparació per trobar una segona vida als productes sense servei.
-       Reciclatge per aprofitar els materials que s’hi troben en els residus.
-       Valorització energètica dels residus que no es poden reciclar.