c - Bioestabilitzaciˇ

A aquesta nau, la fracció orgànica es tracta gràcies a l’activitat biològica dels microorganismes aeròbics presents a la matèria orgànica.

Aquí hi arriba part de la fracció orgànica separada en el pretractament i el digest generat a l'àrea de metanització o digestió anaeròbica.

Perquè l'activitat dels microorganismes sigui eficaç, cal airejar i controlar la humitat i temperatura. Així s'optimitza el procés biològic.                                  
                   Reactor de bioestabilització

Sortida del bioestabilitzat