d - Tractament d'aires

El sistema de tractament d'aires i olors és fonamental per al bon funcionament del Centre. Està integrat per un biofiltre inorgànic d'alta tecnologia i una RTO o Oxidació Tèrmica Regenerativa. Tot plegat, juntament amb els aires que es fan servir a la Planta de Recuperació Energètica per a la combustió, ens dóna una capacitat total de tractament d'olors de 400.000 m3/h. 
                                           
         RTO (oxidació tèrmica regenerativa)            Interior biofiltre (Biomedi inorgànic)