h - Control d'accÚs i bÓscules

A l'entrada del recinte es disposa d'una bàscula de pesatge, on tots els camions que arriben són pesats tant a l'entrada com a la sortida. Al mateix temps es registren totes les dades necessàries per al correcte control dels camions que accedeixen al Centre. Després del seu pesatge, els camions es dirigeixen cap a la nau de recepció.