j - TransferŔncia envasos i P/C

Consisteix en la descàrrega i alimentació automàtica per a la transferència del paper/cartró i els envasos procedents de la recollida selectiva cap als recuperadors finals.

En el cas del paper/cartró es procedeix a fer bales premsades per tal d’optimitzar el transport, mentre que en el cas dels envasos s’utilitzen contenidors compactadors per al transport fins a la planta de triatge d’envasos.


 
                             Transferència d'envasos i paper/cartró


A la coberta d'aquesta nau amb l'accés d'una rampa hi ha l'aparcament de vehicles dels treballadors del Centre.


Aparcament