k - Laboratori

Aqui es realitzen anàlisis dels materials sòlids i líquids de diferents punts del procés. Concretament, es mira la humitat, el pH, la conductivitat, l'estabilitat del producte, ...