l - AfŪ

Aquí arriba la matèria orgànica estabilitzada procedent de la nau de compostatge o estabilització aeròbica. Aquest material, un cop estabilitzat i madurat, encara conté una quantitat significativa d’inerts i impropis que cal separar per tal d’obtenir un producte final de la màxima qualitat possible.

Per aconseguir-ho el producte estabilitzat es fa passar per un garbell vibrant i una taula densimètrica que garanteix un producte apte per al seu ús final.
                          
                           Procés d'afinament
                                Bioestabilitzat