m - TransferŔncia vidre

Aquesta és l’àrea de descàrrega i alimentació automàtica per a la transferència de vidre procedent de la recollida selectiva cap als recuperadors finals.Per tal d’optimitzar el seu transport, el vidre es recull en contenidors i es trasllada mitjançant camions de major tonatge.




                          
                           Descàrrega del vidre                           Transferència del vidre