n - Planta voluminosos


Estem davant de l’àrea de procés dels anomenats residus voluminosos (mobles, trastos vells, matalassos, fustes grans, andròmines diverses). Aquí hi arriben tant els residus d’aquest tipus separats a l’inici del pretractament com les descàrregues específiques dels camions que en fan la recollida municipal.
L’objectiu és separar manualment tots aquells materials reciclables i triturar el restant per a enviar-ho a la Planta de Recuperació Energètica.