o - Magatzem productes recuperats

Tota la separació automàtica i manual que es realitza a la nau de pretractament, permet la separació de més de 16.000 tones/any de materials recuperats aptes per al seu reciclatge (paper/cartró, vidre, plàstics, metalls, bricks), els quals s’emmagatzemen en forma de bales premsades en aquesta nau per al seu transport cap al recuperador final.