p - Recepciˇ

Després del pesatge a bàscula, els camions es dirigeixen a la nau de recepció, on es troben els fossats de descàrrega de la Planta de Resta, de 5.650 m3; i els fossats de la Planta de Recuperació Energètica, de 6.000 m3, en el cas de residus no aptes per al seu processat a la Planta de Resta.
                                      
            Fosses de la Planta de Resta Fosses de la Planta de Recuperació Energètica