s - Planta de recuperaciˇ energŔtica

En aquesta instal•lació es procedeix a la recuperació energètica dels diferents rebuigs generats a la planta de RESTA i d’altres de procedència externa.
Gràcies a la calor generada en la combustió dels residus en els 2 forns-caldera, s’obté vapor a alta pressió que es condueix a una turbina per a la producció d’energia elèctrica.
Els gasos resultants de la combustió que surten de les calderes són degudament depurats d’acord a la més estricta normativa abans de ser emesos a l’atmosfera. En el procés de depuració s’empren diferents reactius (calç, carbó actiu, urea, amoníac, etc.) per tal de combinar diferents processos químics i físics que garanteixen l’eliminació de contaminants.
La producció elèctrica que es pot exportar a la xarxa és propera als 85 milions de kWh/any, equivalent al consum elèctric domèstic de 85.000 persones (població equivalent a la suma del Masnou, Premià de Mar, Calella i Arenys de Mar).