u - Grup electrogen

És un dispositiu autònom capaç de produir electricitat. Molt útil per aturades fortuïtes de la xarxa de distribució d'electricitat i així mantenir els equips del Centre operatius.                        Grup electrogen