g - Aula ambiental

Està integrada per tres àmbits:

Àmbit A: Secció dividida en tres mòduls, on s'exposa la problemàtica que representen els residus en la societat. Els mòduls són:

- Mòdul 1: Com més cervell, més residus?
- Mòdul 2: Saps quants residus generes?
- Mòdul 3: Que hi ha darrere del que consumeixes?

Àmbit B: Secció dividida en quatre mòduls, on s'exposa què es fa en el Centre amb els residus. Els mòduls són:

- Mòdul 4: Tipus de residus, separació i reaprofitament
- Mòdul 5: Fonts d'energia
- Mòdul 6: Quina quantitat d'energia es genera?
- Mòdul 7: Reducció del rebuig

Àmbit C: Secció amb un sol mòdul, on s'exposa el que es pot fer des de casa per minimitzar els residus.

- Mòdul 8: La regla de les 3 erres