t - Simulador de residus

Aquí ens apropem d'una forma molt especial al funcionament de la planta des d'un viatge a la tecnologia de la maquinària i el recorregut dels residus pels diferents processos. Convertirem el procés industrial en una petita aventura espacial i sensorial, gràcies a una pel·lícula 3D i les plataformes mòbils.

Actualment està en fase de proves.

A continuació alguns fragments de la pel·lícula 3D: