Recorregut de la visita

Es disposa d'un recorregut de visites elevat de 1.400 metres amb diversos tòtems explicatius en diferents punts d'aquest per explicar el procés de la planta de tractament. Hi ha un total de 16 tòtems al llarg del recorregut, que són:

(0): Aula ambiental
(1): Tractament d'aires
(2): Nau de recepció
(3): Nau de pretractament
(4): Àrea de voluminosos
(5): Coberta solar
(6): Magatzem de bales
(7): Transferència de vidre
(8): Nau d'afí
(9): Nau de compostatge o estabilització aeròbica
(10): Àrea de metanització o digestió anaeròbica
(11): Nau de transferència de la FORM
(12): Planta de Recuperació Energètica
(13): Planta de tractament d'aigües
(14): Tub verd
(15): Nau de transferència de paper/cartró i envasos

A la coberta de l'edifici administratiu hi ha una sèrie de bancs disposats amb tubs de metracrilat cadascun d'ells amb materials recuperats de la nau de pretractament (paper/cartró, vidre, metalls i plàstics).